14 września 2022

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dyrektorzy przedszkoli,

szkół podstawowych i ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 listopada 2022 r. w godzinach. 10.00 – 14.00  w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się szkolenie „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Bożenna Klonowska, specjalista chorób dziecięcych, endokrynologii
i diabetologii.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała:

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia;
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 7 listopada 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia proszę o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy apouch@ko.olsztyn.pl  najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r.

 

Szkolenie jest nieodpłatne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

 

Materiały (filmy i broszury) dla uczestników szkolenia dostępne są do pobrania, na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Załączniki:

 1. Program szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

„Dziecko z cukrzycą”

szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

18 listopada 2022 r., godz. 10.00 – 14.00,

sala 52 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9

 

 

UWAGA: wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

  *pola wymagane

  Ochrona danych osobowych*

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

  2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji szkolenia „Dziecko z cukrzycą" - szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych (sporządzenie ewidencji uczestników szkolenia oraz przygotowanie
  i wydanie zaświadczeń o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego).

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty
  w Olsztynie.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą" - szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

  __________________________________________________________________________