19 stycznia 2023

„Bezpieczne kręgi/Krąg zaufania” – propozycja scenariuszy zajęć profilaktycznych dla szkół

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji ma za zadanie prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej, w tym współdziałanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych podmiotów takich jak szkoły, uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne.

Mając na uwadze nadchodzące ferie, czas mniejszej kontroli nad dziećmi, kiedy to ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych może być wyższe, Państwowa Komisja kieruje do dyrektorów szkół i  nauczycieli propozycję zajęć profilaktycznych.

W załączeniu przekazujemy listy, które Państwowa Komisja kieruje do dyrektorów szkół i nauczycieli.

Załączniki:

  1. List do dyrektorów szkół.
  2. List do wychowawców klas I – IV ze scenariuszem zabawy profilaktycznej „Bezpieczne kręgi”.
  3. List do wychowawców klas V – VIII ze scenariuszem zajęć metodą dramy „Krąg zaufania”.

Ułatwienia dostępu