25 kwietnia 2023

VI edycja konkursu „DO HYMNU”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe” zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Warto nadmienić, że do V edycji Konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zostało zakwalifikowanych 17 szkół podstawowych, a Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Zespole Szkół w Bielicach zdobyła zaszczytne II miejsce i nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Celem konkursu jest:

 • doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
 • kultywowanie edukacji muzycznej poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwijanie umiejętności muzycznych,
 • rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie,
 • zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Zadanie konkursowe polega na wspólnym zaśpiewaniu przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych:

 • „Bogurodzica”
 • „Gaude Mater Polonia”
 • „Hymn Powstańców 1863”
 • „Hymn Szarych Szeregów”
 • „Rota”
 • „Marsz Polonia”
 • „Marsz I Brygady”
 • „Boże, coś Polskę”
 • „Święta miłości kochanej Ojczyzny”
 • „Żeby Polska była Polską”.

Szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe.

Nabór do konkursu odbywa się w dniach od 24 kwietnia do 20 maja 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego prze dyrektora szkoły. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkursowi towarzyszą Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących konkursowe prezentacje, które odbędą się od 9 do 10 września 2023 r. w Bydgoszczy. Warsztaty są bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie Organizatora.

Link: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/oglaszamy-vi-edycje-ogolnopolskiego-konkursu-do-hymnu-

Ułatwienia dostępu