26 kwietnia 2023

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – „Lekcja:Enter.zip!”

Projekt „Lekcja:Enter”, realizowany przez Fundację Orange w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ma na celu ułatwienie wprowadzenia w czasie zajęć lekcyjnych narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania.

Szkoły biorące udział w szkoleniach „Lekcja:Enter.zip!” mają pierwszeństwo przy ocenie wniosków o wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla szkół i SOSW w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Kontakt:

Tel. 690 855 919; email: b.sterniewska@potest.pl

W załączeniu – Informacje nt. szkolenia „Lekcja:Enter.zip!”

Ułatwienia dostępu