17 sierpnia 2023

Formularz do wypełnienia przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych – rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

LICEA, TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA – WOLNE MIEJSCA

SZKOŁY POLICEALNE, BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA – WOLNE MIEJSCA

Ułatwienia dostępu