17 sierpnia 2023

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół ponadpodstawowych:
szkół policealnych,
branżowych szkół II stopnia
województwa warmińsko-mazurskiego

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2023 r.

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. dyrektorzy szkół publicznych: szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia zobowiązani są do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w szkołach przez Państwa kierowanych, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego: REKRUTACJA SZKOŁY POLICEALNE, BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA – WOLNE MIEJSCA” zgodnie z ww. zarządzeniem, tj. 21 sierpnia 2023 r. do godziny 10.00.

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Ułatwienia dostępu