17 lipca 2023

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

LICEA, TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

SZKOŁY POLICEALNE, BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA

Ułatwienia dostępu