18 października 2023

Szkolenie e-learningowe ORE „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym nt. „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 26 października 2023 r. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole
lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja na szkolenie (ore.edu.pl)

Ułatwienia dostępu