10 listopada 2023

Gala wręczenia Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

W gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 listopada 2023 r. miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy i koordynatorzy przedsięwzięć konkursowych ze wszystkich szkół i placówek oświatowych, którym został przyznany Certyfikat na okres trzech lat.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił aktualność realizacji działań konkursowych w obszarze bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz wartości patriotycznych. Jednocześnie złożył gratulacje na ręce obecnych na sali dyrektorów reprezentowanym przez nich społecznościom. Ponadto zaznaczył, że osiągnięty sukces poprzedziła wytężona praca nauczycieli, uczniów i wychowanków.

W ramach działań podejmowanych przez placówki starające się o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” realizowane są zadania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zjawisku agresji i przemocy. Do tegorocznej, XIII już edycji konkursu wpłynęło 18 zgłoszeń. Na wniosek Komisji konkursowej, decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty tytuł „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” otrzymało 5 szkół i 3 przedszkola: Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” – XIII edycja 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Pierwszą część uroczystości uświetnił występ wychowanków z nagrodzonego Certyfikatem Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, zatytułowany: „Bezpieczeństwo nie zabawa dla nas to jest ważna sprawa”.

Konkurs „Szkoła Przyjazna Środowisku” wyróżnił szkoły i placówki, które m.in. integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju czy też angażują do działań na rzecz środowiska społeczność szkolną i lokalną. W XVIII edycji konkursu o uzyskanie certyfikatu ubiegało się 49 szkół i placówek oświatowych. Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoła Przyjazna Środowisku” 13 przedszkolom i 26 szkołom: Rozstrzygnięcie konkursu Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – edycja XVIII 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Tę część gali urozmaiciły występem artystycznym dzieci z wyróżnionego Certyfikatem Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, które zaśpiewały piosenki: „Dbajmy o przyrodę”, „Zielony dom” i „Jest takie miejsce – Polska”, a także zadeklamowały wiersze pt.: „Ziemia” oraz „Ekologia”.

Konkurs „Szkoła Wierna Dziedzictwu” wyróżnił szkoły i placówki oświatowe, które kreują  w swojej społeczności postawy patriotyczne, tym samym tworzą atmosferę wspólnoty sprzyjającej współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej, odwoływaniu się do kulturowego dziedzictwa, kultywowaniu tradycji. Do VII edycji konkursu zgłosiło się 60 szkół i placówek oświatowych. Na wniosek Kapituły Konkursowej, decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” otrzymało: 12 przedszkoli, 26 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół i 2 bursy: Lista szkół/placówek – Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” na lata szkolne 2023/2024 – 2025/2026 – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Certyfikaty oraz podziękowania dla koordynatorów i osób wspomagających realizację przedsięwzięć konkursowych wręczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Panowie Kuratorzy złożyli również podziękowania członkom Komisji konkursowych.

Ostatnim akcentem gali był występ uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie. W ich interpretacji usłyszeliśmy wykonane przez zespół muzyczny piosenki: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Przybyli ułani pod okienko”, a także zarecytowany przez ucznia wiersz Marii Zientary Malewskiej „Nad Olsztynem grają dzwony”. Uczennica w stroju regionalnym zaprezentowała fragment gwary warmińskiej.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym wyżej wymienionymi Certyfikatami szkołom i placówkom oświatowym! Dziękujemy za wsparcie organizacyjne podczas gali ze strony uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które wspierają społeczności szkolne w działaniach na rzecz rozwoju regionu i całej naszej Ojczyzny.

Uczestnicy gali
Wyróżnione szkoły i placówki oświatowe
Występy wychowanków Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach
Wręczanie Certyfikatów
Wręczanie Certyfikatów
Występ wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie.
Wręczanie Certyfikatów
Członkowie Komisji Konkursowych
Występy uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
Uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przemawia w stroju regionalnym w gwarze warmińskiej

Ułatwienia dostępu