21 listopada 2023

Rozliczenie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Zgodnie z art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm)   zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie rozliczenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy, na formularzach, których wzór stanowią załączniki nr 7 i 8 (dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz). W załącznikach nr 7 i 8 należy wykazać kwoty bez 1% na koszty obsługi zadania.

Ponadto proszę o dokonanie rozliczenia 1% na koszty obsługi zadania wraz ze sposobem jego wykorzystania (Fundusz Pomocy – rozliczenie). Przypominam Państwu, że koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji. W celach pomocniczych do pisma załączono również wykaz kwot przekazanych do JST (Fundusz Pomocy – Wykaz kwot 2023).

Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze:

44 1010 1397 0032 9013 9130 2000

w terminie do 30 listopada 2023 roku (w tytule przelewu należy podać czego dotyczy zwrot tj. zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy – ”poz. 1.8.3 Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy”.

Przypominam również o konieczności zwrócenia niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu Pomocy. Zwrot proszę zrobić odrębnym przelewem oraz zawrzeć w opisie informację czego ten zwrot dotyczy.

Wypełnione załączniki:

  • Fundusz Pomocy – załącznik 7 – ogólne
  • Fundusz Pomocy – załącznik 8 – orzeczenia
  • Fundusz Pomocy – rozliczenie

należy przesłać w postaci papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w postaci elektronicznej (plik w formie edytowalnej .xlsx) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl do dnia 30 listopada 2023 roku. Proszę również o dołączenie do wiadomości email potwierdzenia przelewu zwrotu dotacji.

Do pisma załączono również załączniki nr 5 i 6, które wypełniają szkoły i przekazują do swoich jednostek samorządu terytorialnego.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Fundusz Pomocy - rozliczenie
Data: 2023-11-21, rozmiar: 13 KB
Fundusz Pomocy - wykaz kwot 2023
Data: 2023-11-21, rozmiar: 20 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 5 - ogólne
Data: 2023-11-21, rozmiar: 12 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 6 - orzeczenia
Data: 2023-11-21, rozmiar: 13 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 7 - ogólne
Data: 2023-11-21, rozmiar: 13 KB
Fundusz Pomocy - załącznik 8- orzeczenia
Data: 2023-11-21, rozmiar: 14 KB

Ułatwienia dostępu