12 grudnia 2023

Podsumowanie I kadencji pracy Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

    5 grudnia 2023 r. w Kuratorium w Olsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące I kadencję pracy Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

    W czasie spotkania Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podziękował  dyrektorom  za aktywny  udział w realizacji zadań  Rady Dyrektorów w latach  2021-2023. W wystąpieniu podkreślił znaczenie Rady w kontekście organizowania współpracy z dyrektorami szkolnictwa podstawowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu podnoszenia jakości pracy szkół .

    W czasie I kadencji Rada podjęła wiele działań mających na celu inicjowanie i wspieranie szkół podstawowych w zakresie wzmacniania kwestii dotyczących, m.in. organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu poprawy jakości kształcenia, wymiany doświadczeń poprzez propagowanie „dobrych praktyk”. W powyższym zakresie organizowane były lekcje otwarte, spotkania on-line, wizyty studyjne. Rada Dyrektorów włączyła się również w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika organizując Akcję społeczno-edukacyjną „Konwalia” oraz konkurs na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”.

Ułatwienia dostępu