22 grudnia 2023

WAP.272.11.2023.MP – Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ułatwienia dostępu