25 marca 2024

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Pani Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają osoby w wieku 18-28 lat, działające społecznie i chcące mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia 2024 r. – szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Ułatwienia dostępu