27 marca 2024

Europejski Tydzień Młodzieży 2024

W dniach 12-19 kwietnia pod hasłem „Voice your vision” odbędzie się Europejski Tydzień Młodzieży, do którego tradycyjnie już przyłączy się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach głównego wydarzenia FRSE przygotowała szereg atrakcji, w tym m.in.: warsztaty tematyczne, lekcje europejskie prowadzone przez Eurodesk oraz materiały promocyjne, które zostały stworzone z myślą o środowisku, zgodnie z zasadami zero waste, czyli zrównoważonego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.

Podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2024 wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach zarówno w Europie, jak i poza nią. Będzie to doskonała okazja do udziału w dyskusjach na tematy istotne dla młodych ludzi oraz możliwość spotkania się z politykami i przedstawicielami instytucji europejskich.

Główną grupę odbiorców ETM  będą stanowić młodzi obywatele 27 państw członkowskich UE oraz krajów trzecich uczestniczących w programie Erasmus+, w wieku od 16 do 35 lat.

Szczegółowe informacje: ETM | Europejski Tydzień Młodzieży (frse.org.pl)

Ułatwienia dostępu