13 czerwca 2024

Plan pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z § 28 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2738) dyrektor publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedstawia plan pracy tej placówki na kolejny rok szkolny do zaopiniowania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, w terminie do dnia 15 lipca.

Jolanta Weronika Skrzypczyńska
Warmińko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu