Autor: Jacek Stolarski

31 października 2023

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-10-31, rozmiar: 45 KB

Ułatwienia dostępu