Autor: Jacek Stolarski

30 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 3 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami […]

Ułatwienia dostępu