Autor: Jacek Stolarski

30 stycznia 2023

ZARZĄDZENIE NR 8
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

– do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
– do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
– do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
– na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Załączniki ZARZĄDZENIE NR 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r. Data: 2023-01-30, rozmiar: 96 KB Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, […]

30 stycznia 2023

III Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Załączniki Obowiązek informacyjny RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w III Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski Data: 2023-01-10, rozmiar: 259 KB Wykaz literatury Data: 2023-01-10, rozmiar: 271 KB Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury” Data: 2023-01-10, rozmiar: 426 KB […]

19 stycznia 2023

Archiwalne konkursy na stanowisko dyrektora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Muszakach Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borecznie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwitach Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku Dyrektor […]

18 stycznia 2023

W trosce o bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

Załączniki Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do dzieci i młodzieży Data: 2023-01-19, rozmiar: 46 KB Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do Rodziców i Opiekunów Data: 2023-01-19, rozmiar: 50 KB Informacje dla organizatorów wypoczynku Data: 2023-01-19, rozmiar: 49 KB Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek Data: 2023-01-19, rozmiar: 45 KB Pobierz wszystkie pliki