Autor: Jacek Stolarski

17 kwietnia 2024

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki załącznik nr 1 – Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Data: 2024-04-17, rozmiar: 11 KB załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Data: 2024-04-17, rozmiar: 25 KB załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Data: 2024-04-17, rozmiar: 22 […]

Ułatwienia dostępu