Autor: Krzysztof Grzymkowski

2 czerwca 2023

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej […]

1 czerwca 2023

Karta informacyjna – wydawanie zgody na organizowanie kursu

Załączniki wzór-zaświadczenie-wychowawca Data: 2023-03-10, rozmiar: 13 KB zał.-nr-2-wykaz-kadry-prowadzącej-zajęcia Data: 2023-03-10, rozmiar: 15 KB zał.-nr-3a-program-kursu-na-wychowawcę Data: 2023-03-10, rozmiar: 22 KB zał.-nr-3-program-kursu-na-kierownika Data: 2023-03-10, rozmiar: 18 KB zał.-nr-4-harmonogram-kursu Data: 2023-03-10, rozmiar: 17 KB zał.-nr-5-zgłoszenie-organizacji-kursu Data: 2023-03-10, rozmiar: 16 KB zał.-nr-6-informacja-o-liczbie-wydanych-zaświadczeń-i-egzaminie Data: 2023-03-10, rozmiar: 17 KB wzór-zaświadczenie-kierownik Data: 2023-03-10, rozmiar: 15 KB zał.-nr-1-wniosek Data: 2023-06-01, rozmiar: 22 KB […]

Ułatwienia dostępu