Autor: Krzysztof Grzymkowski

24 stycznia 2023

Lustracja – oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły […]