Autor: Krzysztof Grzymkowski

23 stycznia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (za zgodą organów prowadzących te poradnie) do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ułatwienia dostępu