Autor: Krzysztof Grzymkowski

20 lutego 2024

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej […]

Ułatwienia dostępu