Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

12 lutego 2019

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
z całej Polski do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.olimpiada.org.pl.

23 stycznia 2019

„Klasówka powstańcza” – konkurs wiedzy historycznej

Informujemy, że Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.muzeumpowstanslaskich.pl

18 grudnia 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://fkw.edu.pl

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

28 czerwca 2017

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz programu.