Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

12 stycznia 2021

IV edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem zapraszają  do udziału w IV edycji Europejskiego Konkursu Statystycznego.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości
i znaczenia dla społeczeństwa oficjalnych statystyk, promocja pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej oraz części europejskiej.

Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku. Składa się
z dwóch etapów: testu online oraz analizy zbioru danych. Część europejska polega
na przygotowaniu  2 minutowego filmu na zadany temat.

Rejestracja uczestników jest już dostępna i trwa do 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się
na stronie: https://eks.stat.gov.pl/

2 grudnia 2020

Konkurs Plastyczny „Trzeba być dobrym jak chleb – św. Jan Paweł II dla polskiej rodziny”

Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą
w Olsztynie zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w konkursie plastycznym „Trzeba być dobrym jak chleb – św. Jan Paweł II dla polskiej rodziny”.

Celem konkursu jest przybliżenie postaci świętego Jana Pawła II, który jako papież rozpowszechnił kult Bożego Miłosierdzia na całym świecie i nieustannie nawoływał do budowania cywilizacji miłości i stosowania
w praktyce wyobraźni miłosierdzia, poszanowania rodziny i dzielenia się dobrem.

Tematyka konkursu obejmuje wyobrażenie wizyty św. Jana Pawła II w domu rodzinnym autora pracy.

Termin trwania konkursu: 30.11.2020 r. – 17.12.2020 r.

W załączeniu regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Załączniki

Plakat
Data: 2020-12-08, rozmiar: 430 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2020-12-02, rozmiar: 93 KB
Regulamin konkursu
Data: 2020-12-02, rozmiar: 63 KB
30 października 2020

V edycja Olimpiady Statystycznej

W roku szkolnym 2020/2021 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz piąty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

 

Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

 

Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki.

 

W ubiegłorocznej IV edycji wzięło udział ponad 3 000 uczniów z 328 szkół z całej Polski, a od 2016 r. w Olimpiadzie Statystycznej uczestniczyło prawie 12 000 osób.

 

Od ubiegłego roku szkolnego Olimpiada Statystyczna jest wpisana na listę olimpiad wspieranych
i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Link do strony Olimpiady Statystycznej http://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl .

28 października 2020

Zaproszenie do współpracy przy projekcie promocji zawodu sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash, zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy, technika handlowca oraz magazyniera-logistyka do nieodpłatnej współpracy przy projekcie promującym zawód sprzedawcy. Projekt realizowany jest pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Agencja Umiejętności Eurocash jest oficjalnym partnerem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Podczas Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, za pomocą interaktywnych metod szkoleniowych, promować będzie wśród młodych ludzi proces kształcenia zawodowego, pokaże im możliwości kariery w zawodzie sprzedawcy oraz podpowie, jak samodzielnie zdiagnozować swoje mocne strony i talenty, ułatwiające planowanie swojej przyszłości – 9 listopada 2020 r., uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć bezpłatny udział w projekcie korzystając z klas multimedialnych w szkołach lub indywidualnie (zdalnie) – na osobistych komputerach lub telefonach.

Tematyka zaplanowanych warsztatów i prelekcji jest następująca:

 • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”,
 • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia – do spełnienia”,
 • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej,
 • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?

Szkoły branżowe i technika uzyskają bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej,
z której na co dzień korzystają właściciele, kierownicy i pracownicy sklepów franczyzowych oraz partnerskich Grupy Eurocash. Wśród zasobów platformy edukacyjnej znajduje się mi.in.:

 • ponad 70 interaktywnych i angażujących kursów e-learningowych,
 • 27 e-szkoleń, czyli krótkich filmów instruktażowych z pigułką wiedzy (np. dobre praktyki w obsłudze klienta, zarządzanie stoiskiem owoce-warzywa, merchandising),
 • 60 nagrań z webinarów, czyli szkoleń prowadzonych na żywo on-line przez ekspertów
  i praktyków (wśród tematów m.in. obsługa klienta, podstawy BHP i HACCP, układanie półki).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej, e-mailowej rejestracji pod adresem: kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

list do dyrektorów szkół branżowych i techników kształcących w zawodzie sprzedawca

14 października 2020

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności.

Olimpiada jest adresowana do uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego i obejmuje 3 etapy:

 • etap szkolny – 23 października 2020 r.,
 • etap okręgowy – 27 listopada 2020 r.,
 • etap ogólnopolski – 18-19 marca 2021 r.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Olimpiady znajdują się na stronie organizatora w zakładce Olimpiada: www.zsps.poznan.pl

14 października 2020

EKO Lider – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. organizuje konkurs ekologiczny „EKO Lider”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i postaw prośrodowiskowych wśród uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie pracy o tematyce ekologicznej.

Uczniowie rywalizują w 4 kategoriach:

I – uczniowie klas 1 i 2
II – uczniowie klas 3 i 4
III – uczniowie klas 5 i 6
IV – uczniowie klas 7 i 8

Uczniowie klas 1-6 mają za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat: „Nie próżnuję – segreguję”. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.

Uczniowie klas 7 i 8 będą mieli do zadania wykonanie pracy pisemnej pod hasłem „EKO Świat za 50 lat”.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: radioolsztyn.pl

12 października 2020

Konkurs dla szkół „Fado-wczoraj i dziś”

Dyrektor Centrum Języka Portugalskiego Camoes przy Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną „Fado-wczoraj i dziś”. Prace przyjmowane są do 30 listopada 2020 r.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 100-lecia narodzin Amálii Rodrigues, zwanej królową fado oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugali wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Dla laureatów I-III miejsca przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie: www.umcs.pl

12 października 2020

Ogólnopolski konkurs „Mistrz wypracowań”- I edycja

Portal edukacyjny dyktanda.pl zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu wypracowań „Mistrz Wypracowań”. Konkurs adresowany jest do osób, które chcą się „sprawdzić” w pisaniu wypracowań na tematy powiązane z językiem polskim.

Konkurs jest podzielony na 5 kategorii: uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8, szkoły średniej oraz kategoria „wszyscy”, w której poza wymienionymi wcześniej osobami mogą wziąć udział również dorośli i nauczyciele. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Oprócz mistrzowskich dyplomów i tytułów na zwycięzców czekają liczne wartościowe nagrody.

Czas trwania konkursu: do dnia 22 listopada 2020 br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: dyktanda.pl

24 grudnia 2019

Konkurs Naukowy E(x)plory

Konkurs jest przeznaczony dla pasjonatów nauki i nowych technologii, wynalazców i badaczy w wieku 13 – 20 lat.

Do wygrania stypendia naukowe, wyjazdy międzynarodowe, nagrody rzeczowe.

 

Termin zgłoszenia do konkursu: do 31 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy:  https://www.explory.pl/rekrutacja,111

 

24 grudnia 2019

30. Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego.

Celem konkursu jest m.in. poszerzanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play oraz idei olimpijskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.olimpijski.pl w dziale Edukacja – Konkursy.

13 grudnia 2019

Ogólnopolski projekt „Dar na Stulecie”

„Dar na stulecie” – to tytuł ogólnopolskiego projektu, który ma upamiętnić setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Wolontariat, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, czy edukacyjnym, to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do akcji. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej darna100.pl