Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

19 lutego 2019

IX Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam Państwa do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy nadsyłania prac:

  1. a) etap szkolny – szkoły nadsyłają prace konkursowe do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji do 12 kwietnia 2019 r.
  2. b) etap powiatowy – Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają prace plastyczne do KWP
    w Olsztynie do 10 maja 2019 r.
  3. c) etap wojewódzki – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 10 czerwca 2019 r., godz. 10.30, sala 52 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników – o czym laureaci zostaną poinformowani).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronach internetowych organizatorów.

Wyrażam przekonanie, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego efekty przełożą się na upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

 

 

Z poważaniem

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

19 lutego 2019

Konkurs Plastyczny pt. ,,Olimpijskie Stulecie”

Polski Komitet Olimpijski w związku z setnym jubileuszem działalności w 2019 roku, organizuje konkurs plastyczny, skierowany dla szkół podstawowych pn. ,,Olimpijskie Stulecie”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znajomości o minionych letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, krzewienie zasady fair play , idei olimpijskiej oraz promowanie aktywności sportowej    i artystycznej w środowisku szkolnym.

Konkurs zostanie ogłoszony przez organizatora 25 lutego 2019r., a uroczyste wręczenie nagród planowane jest na wrzesień 2019 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Prace uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim w Warszawie w terminie 25 września – 9 października 2019r.

12 lutego 2019

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
z całej Polski do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.olimpiada.org.pl.

23 stycznia 2019

„Klasówka powstańcza” – konkurs wiedzy historycznej

Informujemy, że Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.muzeumpowstanslaskich.pl

18 grudnia 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://fkw.edu.pl

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

28 czerwca 2017

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz programu.