Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

6 listopada 2019

Wojewódzki Konkurs plastyczny „Mądrze wodą gospodarujesz – zdrowe środowisko zyskujesz!”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mądrze wodą gospodarujesz – zdrowe środowisko zyskujesz!”

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie umiejętności poszukiwania praktycznych możliwości ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby wodne.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego i Prezesa Wód Polskich – Przemysława Dacy.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej organizatora: sp3lw.edupage.org.

Załączniki

Plakat
Data: 2019-11-06, rozmiar: 84 KB
25 września 2019

Konkurs „Młody kierowca”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie kreatywnym „Młody kierowca”.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój kreatywności wśród młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji, w tym regulamin przedsięwzięcia, można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/4047/Konkurs-kreatywny-Mlody-kierowca.

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

25 września 2019

Konkursy ogólnopolskie „Święty Mikołaj w oczach dzieci”

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Święty Mikołaj w oczach dzieci” dla uczniów klas I-III oraz V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty Mikołaj w oczach dzieci” dla uczniów klas VII-VIII.

Celem konkursów jest pogłębianie wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja − biskupa Myry, wychowanie ku wartościom chrześcijańskim, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka oraz dziecięcych talentów plastycznych.

Przedsięwzięcia objęte są patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe informacje, w tym regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie www.sp19.lublin.eu.

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

25 września 2019

#BeActive w szkole i przedszkolu − Europejski Tydzień Sportu 2019

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu, które będą miały miejsce w dniach 23-30 września
2019 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłosiło konkurs dla placówek edukacyjnych pn. „#BeActive w szkole i przedszkolu − Europejski Tydzień Sportu 2019”.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod linkiem https://etspolska.pl/uwaga-konkurs-dla-szkol-i-przedszkoli/.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do organizacji wydarzeń sportowych w trakcie Europejskiego Tygodnia Sportu oraz do wzięcia udziału w konkursie.

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

24 września 2019

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem Olimpiady jest m.in. podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.olimpiadaprawa.pl.

6 września 2019

Konkurs im. Stanisława Jopka dla uczniów od 9 lat

Informujemy, że Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE pan Jacek Boniecki zaprasza utalentowanych uczniów do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Jopka.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap przesłuchania regionalne – w województwie warmińsko-mazurskim 10-11 października 2019 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1;

II etap wraz z koncertem galowym – 23-26 października 2019 r. w siedzibie PZLPiT Mazowsze
w Karolinie – Otrębusy pod Warszawą.

Nagrody: I – 6000 zł, II – 4000 zł, III – 2000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 października 2019 r., pocztą elektroniczną: konkurs.jopek@ceik.eu
lub tradycyjną: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn z dopiskiem
JOPEK KONKURS.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach: www.mazowsze.waw.pl oraz www.ceik.eu .

Naszym uczniom życzymy wspaniałych doświadczeń i sukcesów.

3 września 2019

Konkursy „Kolejowe ABC”

Chcąc zwiększyć stopień zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego organizuje w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” trzy nowe konkursy.

Celem wszystkich konkursów jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego i na terenach kolejowych, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz rozwój ich kreatywności.

Kolejowe ABC – Z przygodą przez świat” to konkurs przeprowadzany w ramach aplikacji mobilnej, który będzie trwał od 1 września 2019 r. do 10 września 2019 r. W rywalizacji może brać udział dowolna liczba uczestników grających na rzecz danej klasy. Zwycięska drużyna wyjedzie na zieloną szkołę
w Beskidzie Żywieckim w terminie 30 września – 4 października 2019 r.

Kolejowe ABC – Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj” to drugi konkurs przeprowadzany w ramach aplikacji, który rozpocznie się 12 września 2019 r., a zakończy się 20 września 2019 r. Zwycięzcy odwiedzą Pojezierze Gnieźnieńskie w terminie 14–18 października 2019 r.

Konkurs plastyczny w ramach „Akcji Mural” to trzeci konkurs, który planowany jest do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. Jest on skierowany do uczniów klas III-VI szkół podstawowych w całej Polsce. Prace konkursowe będzie można przesyłać od 1 października do 15 grudnia 2019 r. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych z wykorzystaniem głównych elementów „Kampanii Kolejowe ABC”. Najlepsza praca zostanie wykonana przez profesjonalnych muralowców na ścianie budynku przy Placu Zawiszy w Warszawie jako wielkoformatowy mural. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpi w połowie czerwca 2020 r. Praca będzie ozdobą stolicy przez kolejne pół roku.

Nagrodą główną w konkursie w ramach „Akcji Mural” będzie również wyjazd zwycięskiego zespołu na zieloną szkołę oraz remont wybranych pomieszczeń szkolnych. Dodatkowo wyróżnionych zostanie
5 prac, za które zostaną przyznane nagrody w postaci budżetu na odmalowanie wybranego pomieszczenia w placówce szkolnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl

30 sierpnia 2019

Konkurs ,,Fizyczne Ścieżki” oraz program ,,Detektory dla szkół”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN jest organizatorem konkursu ,,Fizyczne Ścieżki”. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs skierowany jest do zespołów uczniowskich z klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową, zaprezentować pokaz zjawiska fizycznego, bądź napisać pracę literacką na temat związany z fizyką, w formie eseju.

Na prace konkursowe organizator czeka do 31.01.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie: www.fizycznesciezki.pl

W ramach projektu ,,Detektory dla szkół” Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych, oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera – Mullera oraz liczników promieniowania kosmicznego. Warunkiem jest przygotowanie projektu opisującego wykorzystanie ww. liczników do pomiarów zjawiska promieniotwórczości. W projekcie powinny zostać zawarte takie informacje jak cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, proponowany czas trwania (nie dłużej niż 3 tygodnie) i ilość objętych nim uczniów. Formularz przygotowany do uzupełnienia znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wypełnione formularze oraz ewentualne pytania można przesyłać przez cały rok, na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj,gov.pl

Więcej informacji na temat możliwości wypożyczenia detektorów promieniowania jonizującego znajduje się na stronie internetowej Działu Edukacji i Szkoleń: www.ncbj.gov.pl/deis

26 czerwca 2019

Gala finałowa 10. edycji konkursu „Papież Słowianin” – sukces naszej uczennicy

Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski  w dniu 11 czerwca 2019 r. wręczył nagrody i dyplomy laureatom, finalistom i uczestnikom Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

Do etapu ogólnopolskiego przystąpiło 46 uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów z 7 województw. Pragniemy poinformować, że miejsce III ex aeguo zajęła Magdalena Antkowicz z Gimnazjum w Gródkach.

Uczniowie poza upominkami i dyplomami otrzymali także dodatkowe punkty w naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

Składamy gratulacje uczennicy z naszego województwa za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku na etapie ogólnopolskim konkursu!

Zdjęcia – zob. www.kuratorium.lodz.pl

15 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Barwy Europy”. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki

Regulamin
Data: 2019-04-15, rozmiar: 188 KB
1 kwietnia 2019

I edycja konkursu „Anioł Młodzieży 2019”

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie „Anioł Młodzieży 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw bezinteresownego zaangażowania oraz  rozwijania talentów i pasji w duchu chrześcijańskim. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, katechetów, księży, sióstr zakonnych, animatorów grup młodzieżowych, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: mlodzi.archwarmia.pl/konkurs

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

25 lutego 2019

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.

Termin zgłoszenia i nadesłania prac konkursowych mija 15 kwietnia 2019 roku. Regulamin konkursu, kryteria oceniania prac oraz formularz rejestracji do konkursu dostępny jest na stronie: javatech.zsi.pwr.wroc.pl

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki