Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

25 czerwca 2018

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów (2018/2019)

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjum do udziału w roku szkolnym 2018/2019 w XIV edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów. Informacje o olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.omj.edu.pl .

 

8 maja 2018

Turniej proobronny – Formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

 

W celu kształtowania świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki organizuje, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości TURNIEJ proobronny skierowany do młodzieży szkolnej. Celem Turnieju jest dotarcie do wszystkich uczniów naszego województwa. Masowy charakter przedsięwzięcia gwarantuje przypomnienie wszystkim tych ważnych dla naszego narodu wydarzeń.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie w szkołach tego przedsięwzięcia, tak, żeby każdy powiat miał swoją reprezentację (drużyna szkoły podstawowej i gimnazjum oraz drużyna szkoły ponadgimnazjalnej).

Przypominam, że od 8 maja do 1 czerwca 2018 r. jest aktywny na stronie Kuratorium Oświaty formularz elektroniczny do rejestracji drużyn. Podczas rejestracji proszę podać tylko adres szkoły i poczty elektronicznej. Po przeprowadzonym konkursie proszę przesłać skład 5-cio  osobowej drużyny poczta elektroniczną na adres leszczr@ko.olsztyn.pl

 

Formularz rejestracyjny

 

16 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs Baltie 2018

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych, SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas 1-3, do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2018.

Kategorie wiekowe:

A:  1 – 3 klasa szkoły podstawowej
B:  4 – 6 klasa szkoły podstawowej
C:  7 klasa szkoły podstawowej i 2-3 klasa gimnazjum
D:  szkoły ponadgimnazjalne
E:  uczelnie

Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu:
etap domowy,
etap szkolny,
oraz etap powiatowy
.

Etap domowy trwa aż do końca roku szkolnego. Aby awansować do etapu wojewódzkiego, należy zakończyć etapy szkolny oraz powiatowy do 18 kwietnia 2018 r.

Międzynarodowy finał konkursu organizują w dniach 8-10 czerwca 2018 r. Gmina Zabierzów i Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce “NA 6+”.

Szczegółowe informacje znajdują się na platformie Baltie – www.baltie.net.

Serdecznie zapraszamy do konkursu Baltie 2018 i/lub do przetestowania platformy Baltie (z automatyczną oceną prac uczniów).

4 kwietnia 2018

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) organizuje V OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĘ WIEDZY dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Olimpiada odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Warszawie.

Główne cele Olimpiady – wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania.

Projekt stanowi praktyczną realizację idei powszechnego prawa do edukacji – zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Do udziału w Olimpiadzie zaproszeni są uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne i szkoły ogólnodostępne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii i informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 14-16 i 16-18.

Warunki uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie:

  • liczba uczestników: 1-4 uczniów oraz 1-2 nauczycieli (maksymalnie 6 osób);
  • wiek uczestników: 14-18 lat;
  • koszty udziału w Olimpiadzie pokrywają organizatorzy;
  • dojazd do Akademii Pedagogiki Specjalnej pokrywają uczestnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 18 maja 2018 r. na adres: olimpiada@aps.edu.pl

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-04-04, rozmiar: 58 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 66 KB
Zadania IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 462 KB
22 marca 2018

Konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie tylko mają okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, ale także zyskując szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Teksty trzydziestu laureatów zostaną opublikowane w formie samodzielnego, profesjonalnie zredagowanego i zilustrowanego wydawnictwa.

Konkurs jest inicjatywą niekomercyjną. Udział w nim jest dla wszystkich uczniów darmowy, a przychód ze sprzedaży książki pokonkursowej z utworami laureatów przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Nadesłane teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 oraz 4-7).

Strona internetowa konkursu (aktywna od 4 kwietnia 2018 r.): www.nowaera.pl

1 marca 2018

Konkurs „Czyste środowisko – czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza uczniów z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej http://kampaniasmog.edu.pl/ .