Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

23 stycznia 2019

„Klasówka powstańcza” – konkurs wiedzy historycznej

Informujemy, że Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.muzeumpowstanslaskich.pl

10 stycznia 2019

29. Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w 29. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, który odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jest to konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, cieszący się dużym uznaniem w środowiskach szkolnych. Polski Komitet Olimpijski dokłada wszelkich starań zapewniających zarówno dobrą organizację konkursu jak też odpowiednią oprawę uroczystości wręczania nagród, imprezy towarzyszące oraz stronę medialną (wywiady z laureatami w programie I Polskiego Radia, publikacje opowiadań w wydawnictwie edukacyjnym PKOI „Olimpionik”, wydawnictwa książkowe z nagradzanymi opowiadaniami). Termin zgłaszania prac upływa 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.olimpijski.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

10 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”, której finał odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w Krakowie.

Konkurs ma na celu popularyzację nauk ścisłych, a przede wszystkim fizyki, głównie wśród młodych osób. Uczestnictwo w konkursie pozwala na wspólne spędzenie czasu oraz naukę fizyki poprzez zabawę. „Eksperyment Łańcuchowy” kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz do całych rodzin. Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach, więc każdy może zostać zwycięzcą.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 24 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.lancuch.if.uj.edu.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

3 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” – zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Organizatorzy Konkursu „Myśli Jana Pawła II” informują o nowym terminie nadsyłania zgłoszeń do Konkursu – do 25 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą mailową poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do regulaminu konkursu na adres: sp45@um.bialystok.pl

Więcej na temat konkursu (regulamin, materiały do pobrania) – LINK

W przypadku zapytań:
Dariusz Człapiński, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

18 grudnia 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://fkw.edu.pl

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

10 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach – Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.cmjw.pl

28 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Fundacja BIT MASTERS zaprasza do udziału w ogólnopolskim turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”. Turniej skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten objęła swoim patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu, regulamin i materiały edukacyjne dostępne są na stronie: www.sukcesnabank.pl.

28 listopada 2018

XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Informuję, że w dniach 19-20 czerwca 2019 r. w Wyszkowie odbędzie się XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” popularyzujący polską twórczość słowno-muzyczną lat 60 i 70 XX w. W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oraz regulamin dostępne są pod adresem: klub2012.com.pl

15 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na bank”

„Sukces na bank” to ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany dla szkół średnich – liceów i techników. Organizatorzy zapraszają do udziału pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela.

W każdej drużynie powinno znaleźć się co najmniej dwóch uczniów i dwie uczennice.

„Sukces na bank” rozpocznie się od etapu online, rozgrywanego za pomocą aplikacji na stronie internetowej. W ten sposób rozegrane zostaną eliminacje, które wyłonią 200 najlepszych drużyn. Będą one rywalizować w finałach regionalnych, które odbędą się w czterech miastach w Polsce (w każdym z nich rywalizować będzie 50 drużyn). Każdy z finałów regionalnych wyłoni 4 najlepsze drużyny (łącznie 16 reprezentacji), które wejdą do najważniejszego i ostatniego etapu projektu, rozgrywanego w formie teleturnieju emitowanego na antenie Telewizji Polskiej.

Szczegółowe informacje: sukcesnabank.pl

8 listopada 2018

III Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie zaprasza szkoły z powiatu olsztyńskiego do udziału w III Powiatowym Konkursie „Błyskotliwa Szkoła”.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: sp30.olsztyn.pl (zakładka: Błyskotliwa Szkoła).