Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

5 listopada 2018

Konkurs „Gaz Ziemny – Pewnie i Bezpiecznie”

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „GAZ ZIEMNY – PEWNIE I BEZPIECZNIE” organizowanego w ramach  kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: gazpewnieibezpiecznie.pl

5 listopada 2018

VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”

CRISPY NATURAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Kaliszu zaprasza uczniów przedszkoli i szkól podstawowych klas 1-6 do udziału w programie edukacyjnym „Porcja Pozytywnej Energii”.

W VI edycji przewidziane są aż 3 konkursy, będące częścią programu. Zadaniem dzieci będzie wykonanie prac na temat otyłości, otaczającej nas technologii i aktywności fizycznej, w jednej z trzech technik: film, wydarzenie społeczne, wydarzenie typu land art.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: porcjapozytywnejenergii.pl

31 października 2018

Konkurs plastyczny „Policja za 100 lat”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Wybrane prace plastyczne trafią do „kapsuły czasu” przygotowanej dla przyszłych pokoleń, Muzeum Policji oraz na gadżety promujące obchodzony w roku 2019 jubileusz 100-lecia Policji.

Ogłoszenie konkursu – w połowie stycznia 2019 r.

Kontakt:
asp. Marta Kacprzyńska (Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, tel. 89 522 54 30).

31 października 2018

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Energetyk 2019”

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna oraz regionu Warmii i Mazur do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Elektrycznej „ENERGETYK 2019”, nad którym honorowy patronat objęli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie i Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Konkurs organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem konkursu jest m.in.

  • pogłębianie wiedzy z dziedziny elektrotechniki, budowy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz doskonalenie umiejętności elektroinstalacyjnych uczniów;
  • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi technologii wykonywania prac elektroinstalacyjnych oraz osprzętu i materiałów w tym zakresie;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • zachęcanie młodzieży do podejmowania działań związanych z pracą zawodową, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania i satysfakcji z ich wykonania oraz promowanie uzdolnionych uczniów.

Harmonogram i warunki uczestnictwa określone zostały w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się po zakończeniu konkursu, w dniu 6 marca 2019 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.

W załącznikach:
– regulamin konkursu,
– karta zgłoszeniowa,
– oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-11-02, rozmiar: 373 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2018-10-31, rozmiar: 25 KB
26 października 2018

Ogólnopolski Konkurs „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjów

Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów do uczestnictwa w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” – Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Organizatorem konkursu, w porozumieniu z Kuratorami Oświaty w Polsce, jest Łódzki Kurator Oświaty.

Do pobrania: www.kuratorium.lodz.pl

Wojewódzki Koordynator do współpracy z Ogólnopolską Komisją Konkursową: Dariusz Człapiński (kontakt: tel. 89 523 25 33, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl).

25 października 2018

Konkurs „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

W związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji, Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” organizowanego dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów.

Motto konkursu wiedzy o jednym z najwybitniejszych matematyków ubiegłego stulecia brzmi „Od wiedzy ważniejsza jest tylko wyobraźnia” i nawiązuje do zadań oraz celów realizowanych zgodnie z Programem rządowym „Aktywna tablica”. Jest to zachęta dla uczniów i nauczycieli do realizacji twórczych i innowacyjnych projektów edukacyjnych.

W ramach przygotowanego Konkursu zostanie wyłonionych do 28 grudnia 2018 r. trzech laureatów konkursu, którzy wraz ze swoimi nauczycielami – opiekunami merytorycznymi – zostaną nagrodzeni wycieczką do Grecji.

Informacja o konkursie (regulamin, załączniki) dostępna na stronie: men.gov.pl.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie na adres: dczlapinski@ko.olsztyn.pl – w terminie do 16 listopada 2018 r.

12 października 2018

IX edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w IX edycji Konkursu Wiedzy
o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.warminsko-mazurski.kidp.pl (zakładka konkurs).

25 września 2018

VIII edycja konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Wdecki Park Krajobrazowy organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „W harmonii z przyrodą”.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół. Jego celem jest m. in. zachęcenie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczająca przyrodę, rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.wpk.org.pl w zakładce: aktualności.