Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

17 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 r.

Załączniki Wniosek dyrektora szkoły Data: 2019-10-17, rozmiar: 94 KB Wniosek organu prowadzącego Data: 2019-10-17, rozmiar: 82 KB Zasady składania wniosków przez organy prowadzące Data: 2019-10-17, rozmiar: 28 KB Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe Data: 2019-10-17, rozmiar: 32 KB Informacja o realizacji programu Data: 2019-10-17, rozmiar: 596 KB Pobierz wszystkie pliki

19 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2019 rok

Załączniki Zasady składania wniosków przez organy prowadzące Data: 2018-11-05, rozmiar: 291 KB Wniosek organu prowadzącego Data: 2018-10-30, rozmiar: 69 KB Załącznik organu prowadzącego – Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek Data: 2018-10-19, rozmiar: 32 KB Wniosek dyrektora szkoły Data: 2018-10-19, rozmiar: 77 KB Informacja o realizacji programu Data: 2018-10-19, rozmiar: 596 KB […]

6 grudnia 2017

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie […]

10 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dotycząca składania wniosków

Załączniki Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek Data: 2017-10-10, rozmiar: 38 KB Harmonogram Data: 2017-10-10, rozmiar: 18 KB Wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej Data: 2017-10-10, rozmiar: 76 KB Wniosek organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną Data: 2017-10-10, rozmiar: 68 KB Zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe Data: 2017-10-10, rozmiar: 37 KB Pobierz wszystkie pliki

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na […]

23 lutego 2017

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji Dyrektorzy Szkół Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 […]