Kategoria: Programy rządowe

21 czerwca 2017

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie „Bezpieczna+” na rok 2017

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr OK-II.0030.145.2016 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. […]

9 maja 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły na terenie województwa warmińsko – mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do dnia 1 czerwca 2017 r. organy prowadzące mogą występować z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – […]