1 czerwca 2017

„Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur artystyczną inspiracją w pracy z dziećmi i młodzieżą”

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-06-01, rozmiar: 395 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-01, rozmiar: 694 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-01, rozmiar: 58 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-01, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 114 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-06-09, rozmiar: 267 KB
Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
Data: 2017-06-29, rozmiar: 553 KB

Ułatwienia dostępu