1 czerwca 2017

„Niematerialne dziedzictwo Warmii i Mazur inspiracją do edukacji regionalnej w szkole”

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-06-01, rozmiar: 400 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-01, rozmiar: 696 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-01, rozmiar: 57 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-01, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-01, rozmiar: 113 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-06-09, rozmiar: 266 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2017-06-29, rozmiar: 408 KB

Ułatwienia dostępu