2 czerwca 2017

„Czytanie w procesie kształcenia i wychowania w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego”

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2017-06-22, rozmiar: 18 KB
Ogłoszenie
Data: 2017-06-02, rozmiar: 400 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2017-06-02, rozmiar: 704 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2017-06-02, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 3 - Wykaz osób
Data: 2017-06-02, rozmiar: 40 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Data: 2017-06-02, rozmiar: 112 KB

Ułatwienia dostępu