8 grudnia 2017

Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Gminie Mikołajki

7 grudnia 2017 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki odwiedził Gminę Mikołajki. Celem wizyty było bliższe poznanie warunków, w jakich funkcjonują szkoły w gminie. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Mikołajki – Piotrem Jakubowskim. Rozmowa dotyczyła sieci szkół w gminie oraz problemów demograficznych i sposobów ich rozwiązania. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Mikołajki złożyli wizytę w szkołach działających na terenie gminy. Po południu kurator spotkał się z nauczycielami oraz rodzicami uczniów gminnych szkół i placówek. Podczas wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na znaczenie wychowania dzieci i młodzieży w świecie wartości, podziękował nauczycielom za codzienną pracę oraz zaakcentował ich rolę jako „mistrzów” w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Przedstawił również pierwsze wyniki wprowadzania reformy edukacji, w szczególności w kontekście wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2017/2018. Zaakcentował partycypację rodziców w kreowaniu wizerunku dzisiejszej szkoły. Ponadto zapewnił zebranych, że wizytatorzy będą wspierać dyrektorów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Ułatwienia dostępu