19 stycznia 2018

Efekty wdrażanej reformy edukacji w Gminie Nidzica

16 stycznia 2018 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki odwiedził Gminę Nidzica. Celem wyjazdu było poznanie warunków funkcjonowania szkół i przedszkoli na tym terenie. Wizytę rozpoczęło spotkanie z Burmistrzem Nidzicy Jackiem Kosmalą, podczas którego omówiono aktualną sytuację w nidzickiej oświacie oraz perspektywy jej rozwoju. Zwiedzając miejskie szkoły i placówki (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 4 w Nidzicy, Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 w Nidzicy) Kurator wysoko ocenił podejmowane działania na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych, kreatywności dzieci i młodzieży (nauka programowania od najmłodszych lat, zajęcia robotyki, liczne projekty, zajęcia szachowe), a także wykorzystanie roli sportu w procesie wychowania uczniów, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz integrację z lokalną społecznością.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się także z nauczycielami, dyrektorami szkół i placówek, rodzicami uczniów oraz przedstawicielami samorządu lokalnego. Podczas wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na potrzebę upowszechniania idei wolontariatu oraz wychowania dzieci i młodzieży w świecie wartości, a także ważne miejsce rodziców w życiu szkoły. Podziękował nauczycielom za codzienną pracę oraz zaakcentował ich rolę jako „mistrzów” i „przewodników” dla młodego pokolenia. Mówił również o pierwszych efektach wdrażanej reformy ustroju szkolnego, w szczególności w kontekście wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach w bieżącym roku szkolnym. Zebrani podkreślili wyjątkowy charakter każdej z placówek prowadzonych przez Gminę Nidzica, ich ścisłą współpracę, troskę o ciągłość procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i doświadczeniami.

Ułatwienia dostępu