10 lipca 2018

Zaproszenie do udziału w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil” w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo Pracodawcy,
Organy Prowadzące Szkoły,
Dyrektorzy Szkół, 

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację szkół podstawowych do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil” na rok 2018/2019. W bieżącym roku szkolnym działaniem Programu objęto uczniów klas III gimnazjalnych oraz VII i VIII szkół podstawowych ze wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkoły, które chcą wziąć udział w Programie przesyłają do 15 września 2018 r. na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora szkoły i organ prowadzący deklarację współpracy. Druk deklaracji oraz karty informacyjnej o szkole udostępniamy poniżej.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w Programie przedsiębiorstwa (wszystkie branże) mające swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zachęcamy do wypełniania deklaracji współpracy oraz karty informacyjnej o przedsiębiorstwie i przesłania ich na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 20 września 2018 r. Druk deklaracji oraz karty informacyjnej o przedsiębiorstwie udostępniamy poniżej.

Adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
„Laboratorium-Mój Profil”

Informacji na temat działania Programu udziela
Renata Maria Iłeczko – starszy wizytator
tel. 89 5232423
rileczko@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu