30 sierpnia 2022

WAP.272.8.2022.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym o numerze 414 Kuratorium Oświaty w Olsztynie wraz ze świadczeniem obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – Opis techniczny
Załącznik nr 4 – STWiOR
Załącznik nr 5 – Wzór umowy