23 listopada 2022

WAP.272.10.2022.EU – Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Załączniki:

nr 1 Formularz ofertowy
nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
nr 3a ZO10
nr 3b ZO10
nr 4 Wzór umowy
Zapytanie ofertowe 10