25 maja 2023

Informator na rok szkolny 2023/2024 dotyczący szkół ponadpodstawowych.

W związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół mundurowych
dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Informacje umieszczone poniżej przekazane zostały przez Organy Prowadzące znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Oferta edukacyjna:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT OLECKI
ELBLĄG (miasto) POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT EŁCKI i EŁK (miasto) OLSZTYN (miasto)
POWIAT GIŻYCKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT PISKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT WĘGORZEWSKI
POWIAT LIDZBARSKI

 

Ułatwienia dostępu