28 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Zbliża się czas przygotowania sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” za 2023 rok. Sprawozdania organów prowadzących proszę wysyłać bezpośrednio na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Więcej:
Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 NPRCz 2.0. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu