8 stycznia 2024

Niepodlegające ustawie – 2024

WAP.272.2.2024.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa tabletów na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

WAP.272.1.2024.MP – Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie w systemie rozliczeń bezgotówkowych.

 

Ułatwienia dostępu