11 stycznia 2024

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

Wyczekiwane ferie zimowe, będące okresem wolnym od zajęć lekcyjnych, dają możliwość spędzenia czasu przeznaczonego na inne aktywności. Są zarazem okazją do regeneracji sił dzieci i młodzieży. Korzystając z różnych form zorganizowanego wypoczynku należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki wychowawczej spoczywa na organizatorze wypoczynku. Jednak czas ferii nie może zwolnić nas wszystkich z czujności i troski o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, aby uniknąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Z tej racji przypominam Państwu o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku i zabawy.

 

 

p.o. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

            Jolanta Weronika Skrzypczyńska

 

Załączniki:

  1. Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do dzieci i młodzieży.
  2. Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do Rodziców i Opiekunów.
  3. Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektorów szkół i placówek.
  4. Informacja dla organizatorów wypoczynku.

Ułatwienia dostępu