18 października 2019

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania oraz smartfona na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty (CZĘŚĆ I)
Data: 2019-11-15, rozmiar: 203 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2019-11-08, rozmiar: 216 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-10-18, rozmiar: 319 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-10-18, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2019-10-18, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 6a - Wzór umowy CZ. I
Data: 2019-10-18, rozmiar: 92 KB
Załącznik nr 6b - Wzór umowy CZ. II
Data: 2019-10-18, rozmiar: 93 KB
Załącznik nr 6c - Wzór umowy CZ. III
Data: 2019-10-18, rozmiar: 76 KB

Ułatwienia dostępu