Kategoria: Komunikaty

11 lutego 2020

Przyznawanie wyróżnień w postaci tytułu „Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2019/2020

Załączniki Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Data: 2020-02-11, rozmiar: 71 KB Regulamin przyznawania wyróżnienia w postaci „Zawodowy pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy mistrz” Data: 2020-02-11, rozmiar: 21 KB Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie tytułu Zawodowy Mistrz Data: 2020-02-11, rozmiar: 14 KB Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie tytułu Zawodowy Pracodawca Data: 2020-02-11, […]

20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia […]

16 września 2019

Zapotrzebowanie na turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych prowadzących kształcenie zawodowe W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020 Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Art. 4 […]

7 marca 2019

Nowe zawody od r. szk. 2019/2020

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Załączniki Wniosek o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie Data: 2019-03-07, rozmiar: 197 KB