Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.). Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.

 


Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku