Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

7 września 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako koordynator Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego planuje zorganizować w dniach
16 – 20 października 2017 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach pod hasłem:
„Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy, jak również poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń nt. kompetencji i talentów na rynku pracy. Konferencja inaugurująca odbędzie się 17 października 2017 r w Elblągu.
Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na Warmii i Mazurach. Prosimy o umożliwienie młodzieży szkolnej udziału w planowanych wydarzeniach.
Osobą do kontaktów w tej sprawie jest: Kamila Gębica-Dolatowska, tel.: 55/234-67-83, k.gebica@up.gov.pl.

Załącznik: Ramowy program wydarzeń.

Sporządziła:
Grażyna Dywańska
st wizytator
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 895232533

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl