Kategoria: Podlegające Ustawie

Organizacja wypoczynku letniego – ogłoszenie nr 541049-N-2019

Załączniki Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-17, rozmiar: 547 KB Załącznik Nr 10 – Wzór umowy Data: 2019-04-25, rozmiar: 50 KB Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Data: 2019-04-25, rozmiar: 38 KB Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o formie zapewnienia opieki medycznej Data: 2019-04-25, rozmiar: 35 KB Załącznik Nr 8 – […]