25 września 2018

Granty – Przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów (621561-N-2018)

Załączniki

Zawiadomienie o wynikach przetargu
Data: 2018-10-12, rozmiar: 476 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-10-03, rozmiar: 23 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2018-09-28, rozmiar: 93 KB
Ogłoszenie nr 621561-N-2018
Data: 2018-09-26, rozmiar: 768 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-09-25, rozmiar: 850 KB
Załącznik Nr 1_Formularz_oferty
Data: 2018-09-25, rozmiar: 67 KB
Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy
Data: 2018-10-01, rozmiar: 36 KB
Załącznik Nr 3_Wykaz osób
Data: 2018-09-25, rozmiar: 41 KB
Załącznik Nr 5_Wzór umowy
Data: 2018-09-25, rozmiar: 133 KB

Ułatwienia dostępu