22 marca 2018

Granty Kuratora Oświaty

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-04-20, rozmiar: 26 KB
Ogłoszenie nr 533790
Data: 2018-03-22, rozmiar: 48 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-03-22, rozmiar: 52 KB
Załącznik Nr 1_Formularz_oferty
Data: 2018-03-22, rozmiar: 61 KB
Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy
Data: 2018-03-22, rozmiar: 36 KB
Załącznik Nr 3_Wykaz osób
Data: 2018-03-22, rozmiar: 41 KB
Załącznik Nr 5_Wzór umowy
Data: 2018-03-22, rozmiar: 132 KB
Ogłoszenie nr 500064752 o zmianie ogłoszenia
Data: 2018-03-26, rozmiar: 13 KB
Zmiana treści SIWZ
Data: 2018-03-26, rozmiar: 21 KB
Odpowiedź na zapytanie oferenta
Data: 2018-04-04, rozmiar: 18 KB

Ułatwienia dostępu