9 lipca 2018

Granty Kuratora Oświaty-edycja jesienna

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na zapytanie oferenta

Ogłoszenie nr 585391-N-2018 z dnia 2018-07-07 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1_Formularz_oferty

Załącznik Nr 2_Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3_Wykaz osób

Załącznik Nr 4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5_Wzór umowy

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 1

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 2

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 3

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 4

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 5

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 6

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 7

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 8

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 9

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 10

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 11

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 12

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 13

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 14

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 15

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 16

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 17

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 18

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 19

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 20

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 21

Załącznik Nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 22

Ułatwienia dostępu