6 kwietnia 2017

Komunikat dotyczący ustalenia terminu rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że prośby nauczycieli zawierające wskazanie terminu przeprowadzenia rozmowy w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – nie będą uwzględniane.

Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Tak długi okres pozwala nauczycielom na złożenie wniosku w terminie, który nie będzie kolidował z zaplanowanym wyjazdem w czasie urlopu wypoczynkowego.

Ułatwienia dostępu