20 października 2021

Zapotrzebowanie na podręczniki Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3 przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych prowadzących nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

Proszę o przesłanie informacji o planowanym na rok 2022 zapotrzebowaniu na podręczniki z serii Niko do języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.

Wstępna informacja dotyczy podręczników Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. z serii: Niko 1 (nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016), Niko 2 (nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017), Niko 3 (nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018).

Proszę o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów, wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu tych podręczników. W informacji, obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, proszę o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej na poziomie danej klasy szkoły podstawowej (wzór tabeli w załączeniu). Wypełnioną tabelę (załącznik) proszę przesłać w formie elektroniczne jdo dnia 25 października 2021 r. na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl

Załącznik:

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 1, Niko 2, Niko 3 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej.

Ułatwienia dostępu