18 stycznia 2023

W trosce o bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

Długo wyczekiwane ferie zimowe, będące okresem wolnym od zajęć edukacyjnych, są okazją do regeneracji sił dzieci i młodzieży. Wysyłając dzieci na różne formy zorganizowanego wypoczynku uczniów i wychowanków należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki wychowawczej spoczywa na organizatorze wypoczynku.

Niezależnie od powyższego, czas ferii nie może nas zwolnić z czujności i troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, aby uniknąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Z tej racji przypominam o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku i zabawy.

     

 

                                                                                             Krzysztof Marek Nowacki

                                                                                    Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

Ułatwienia dostępu